Digve

Designsystem for digitialt distribusjonsverktøy

Digve er et digitalt verktøy for medlemmer i Filmklynge Nord, en bedriftsklynge bestående av filmbedrifter fra hele Nord-Norge. Verktøyet skal hjelpe brukeren med distribusjon av prosjektene deres ved å gi dem tips og hjelp til framgangsmåte.

Røst Kommunikasjon ba meg designe et designsystem (senere døpt «Chaplin») og et ikonbibliotek.

Alle formene i systemet har myke kanter for å gjøre verktøyet mer vennlig, og bruker skygger for å skape dybde og hierarki. Alt ble designet i 8pt-systemet for å være skalerbart.

Oppbygging av tabeller.